Ohňostroj

We start new page

Zmena je život a posúva nás ďalej, aby sme neostali stáť na mieste. Posunúť ďalej sme sa rozhodli aj my, začiatkom roka 2013. Po dôkladnej analýze sme zvážili potrebné kroky. Predstavujeme vám NED Ateliér, stavebnú firmu v novom svetle. Zmena odzrkadľuje najmä to, kam sme sa dostali a vypracovali. Logo je upravené, dozajn zvolený bližší prírode, odzrkadĺujúci princípy našej práce a našej tvorby. Nuž teda, poďme sa spolu posunúť ďalej, veď koho by bavilo stáť na mieste?

« »

Leave a Reply